Tuesday, April 9, 2019

مناسبتهای روز

برای داشتن اطلاعاتی کامل و دقیق از مناسبتهای روز به وبسایت ما سر بزنید.
برای شما عزیزان متن ایت الکرسی به همراه ترجمه را در یکی از پیج هایمان قرار داده ایم
https://www.asemooni.com/12572/ayatul-kursi/

No comments:

Post a Comment